Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Prosimy rodziców o zapoznanie z poniższymi procedurami opracowanymi przez organ prowadzący
05-05-2020

Drodzy Rodzice!

14. 05, 2020 czwartek  
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J. Paderewskiego
Rekrutacja odbywa się dla dzieci w roczniku 2017 - 2 dzieci oraz w roczniku 2016 - 3 dzieci
      
 

Czwartek 23 września 2021

Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr