Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Język angielski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Zajęcia prowadzi mgr Justyna Sołtys 

Zajęcia odbywają się odpowiednio:
GR I i II dwa razy w tygodniu po 15 minut
GR III, IV i V dwa razy w tygodniu po pół godzinyZagadnienia realizowane w miesiącu: June/Czerwiec


1. FOOD
2. SOMMERLOVE
3. SEE ANIMALS
4. TRANSPORT

 
 
W ostatnim miesiącu roku szkolnego - w CZERWCU poznamy, utrwalimy oraz wzbogacimy słownictwa z zakresu: żywność (artykuły spożywcze), zwierzęta morskie, lato oraz pojazdy  w oparciu o piosenki, rymowanki, wyliczanki;  Grupy starszaków utrwalą zwrot dotyczący imienia, wieku, pochodzenia oraz miejsca zamieszkania. Na bieżąco będziemy również kształcić umiejętność posługiwania się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych w sposób naturalny wykorzystując słownictwo z danego obszaru tematycznego oraz umiejętność rozumienia ze słuchu oraz poprawnego reagowania na proste polecenia nauczyciela w j. angielskim. 

Kręgi tematyczne dotyczą prawie wszystkich grup wiekowych, zmienia się jedynie zakres materiału w zależności od danej grupy wiekowej. 

Regularnie utrwalamy:
- KOLORY: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, black, white - biały, brown, grey, silver - srebrny, gold - złoty, navy (blue)/dark blue - granatowyrainbow - tęczowy, salmon - łososiowy, mint - miętowy, fuchsia - fuksja;
- LICZEBNIKI: (maluszki - 1-5, grupa II - 1-7/10, grupa III - 1-12, grupy IV i V 1-20 i więcej)​
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fiveteen, sixteen, seventin, eighteen, nineteen, twenty;
- zwrot dotyczący przedstawienia się imieniem w j. angielskim w odpowiedzi na pytanie: Who are you?/What's your Name? - I am Nina/My Name is Karol;
- zwrot określający wiek: How old are you? - Am four/five/six (years old);
- konstrukcje zdaniowe z czasownikiem like - lubić, np. I like blue/I like bananas w odpowiedzi na przykładowe pytania What's your favorite Color?/Fruit? or Do you like bananas?
- wyrażenia: Yes. I do/No. I don't/Good Morning!/Hello!/Goodbye!/See you later!/Thank You/I'm sorry!/Please!/Nice to meet you/Nice to see you czy I'm happy/I feel good - w odpowiedzi na pytanie How are you?/How are you felling today?/How do you feel?/How do you do?
- konstrukcje zdaniowe z czasownikami: can, have, like, want, to be;
- inne zagadnienia tematyczne w oparciu o poznane piosenki, rymowanki oraz zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem prostych zwrotów komunikacyjnych.Propozycje piosenek w miesiącu - czerwiec:

Who Took The Cookie - wszystkie grupy
Are You Hungry? - grupy III, IV, V
The Ice Cream Song - wszystkie grupy
The Muffin Man - grupy II, III, IV, V
The Wheels On The Bus - wszystkie grupy
Driving In My Car - wszystkie grupy
Let's Be Planes - grupy III, IV, V
Summer Song For Kids - grupy IV, V
I Love Summertime - grupy IV, V
Let's Go To The Beach - wszystkie grupy
Over The Deep Blue Sea - grupy IV, VPropozycje piosenek w miesiącu - maj:

MOMMY - grupy II, III, IV, V
I Love You Mommy - grupy IV, V
I Love My Mommy2 - grupy III, IV, V
Happy Mother's Day Song For Kids - grupy I, II, III, IV, V
Sports - grupy I, II, III, IV, V
Jobs Song For Kids 1 - grupy I, II, III, IV, V
Jobs Song For Kids 2 - grupy I, II, III, IV, V
When I Grow Up - grupy III, IV, V
Where are you from? - grupy III, IV, V


Propozycje piosenek w miesiącu - kwiecień:


Old MacDonald Had A Farm - wszystkie grupy
B-I-N-G-O - grupy II, III, IV, V
Baby Animals - grupy II, III, IV, V
Good Morning, Farm Animals! - grupy III, IV, V
Jobs Song For Kids 1 - grupy II, III, IV, V
Jobs Song For Kids 2 - grupy II, III, IV, V
When I Grow Up - grupy III, IV, V
Farm Animals Finger Family - wszystkie grupy
What Do You Hear? - wszystkie grupy
This Is My Pet - wszystkie grupy
I have a pet - wszystkie grupy
My Pet, My Buddy - grupy II, III, IV, Propozycje piosenek w miesiącu - marzec:

My House - grupy II, III, IV, V
House Song - grupy III, IV, V
12 Months -  grupy II, III, IV, V
12 Months Of The Year - grupy II, III, IV, V
Months Of The Year Song - grupy III, IV, V
Butterfly, Ladybug, Bumblebee - wszystkie grupy
Hey, Ladybug - grupy III, IV, V
This Is The Way The Bunny Hops - wszystkie grupy
B-U-N-N-Y - grupy II, III, IV, V
Five Easter Eggs - wszystkie grupy


Propozycje piosenek w miesiącu - luty:

The Pinocchio - grupy II, III, IV, V
Open, Close! - wszystkie grupy
Head, Shoulders, Knees & Toes - wszystkie grupy
One Little Finger - wszystkie grupy
Me! - grupy II, III, IV, V
Hello, My Body! - grupy II, III, IV, V
Body Bop, Bop, Dance - wszystkie grupy
If You're Happy - wszystkie grupy
My Teddy Bear - wszystkie grupy
Let's Go To The Zoo - grupy III, IV, V
Monkey Banana Song - wszystkie grupy
Walking In The Jungle - grupy II, III, IV, V
Alphabet Animals - grupy II, III, IV, V
Alphabet Animals 2 - grupy III, IV, V
Hickory, Dickory, Dock - wszystkie grupy
Let's Star Jump - grupy III, IV, V
Roll Your Hands - wszystkie grupy
Action Song - wszystkie grupyPropozycje piosenek w miesiącu - styczeń:

I'm a little Snowman - wszystkie grupy
The Snowman Song - grupy IV, V
Five Little Snowman - wszystkie grupy
Winter - grupy II, III, IV, V
Let's Rock To Get Ready For Winter - grupy III, IV, V
Winter Hokey Pokey - wszystkie grupy
The Finger Family - wszystkie grupy
Finger Family Song - wszystkie grupy
Where Is Baby? - grupy I, II, III
Baby Shark Dance - wszystkie grupy
Grandparents Day Song - grupy II, III, IV, V
Please And Thank You Song - grupy III, IV, V
Story Of Magical Words: Please, Thank You, Excuse Me - wszystkie grupy


Propozycje piosenek w miesiącu - grudzień:

Santa Claus Is Coming To Town - grupy III, IV, V
S-A-N-T-A - wszystkie grupy
Santa Shark - wszystkie grupy
Five Little Elves - wszystkie grupy
Days Of The Week Song - grupy II, III, IV, V
Seven Days A Week - grupy II, III, IV, V
The Seven Days Of The Week Song - grupy III, IV, V
Days Of The Week - wszystkie grupy
Little Snowflakes - wszystkie grupy
Jingle Bells - wszystkie grupy
We Wish You A Merry Christmas - wszystkie grupy
Hello Reinder, Goodbye Snowman - grupy II, III, IV, V
The Dancing Christmas Tree Song - wszystkie grupyPropozycje piosenek w miesiącu - listopad:

Put On Your Shoes - wszystkie grupy
Get Dressed For The Day Song - grupy II, III, IV, V
This Is The Way We Get Dressed - grupy III, IV, V

Today I am Wearing Clothing Song - wszystkie grupy

Rain, Rain Go Away... - wszystkie grupy
How's The Weather? - grupy II, III, IV, V
Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy - wszystkie grupy
What's The Weather Like Today - grupy III, IV, V
Knock, Knock, Trick Or Treat - grupy II, III, IV, V
10 Pumpkins - wszystkie grupy
Shapes Song For Kids - grupy II, III, IV, V
Dance With Shapes - wszystkie grupy
How Old Are You? - grupy II, III, IV, V


Propozycje piosenek w miesiącu - październik:


Do You Like Fruits? - wszystkie grupy
Fruit Song - grupa IV, V
Fruit Juice - grupy III, IV, V
Fruit Song - grupy IV, V
Vegetables Song - grupy II, III, IV, V
Do You Like Broccoli? - grupy II, III, IV, V
Go Bananas - grupy IV, V
Happy Vegetables Song - wszystkie grupy
The Vegetable Song - grupy III, IV, V
Action Song - grupy II, III, IV, V
Stand up, Sit Down - grupy II, III, IV, V
Can You Stand Up? - wszystkie grupy
Walking Walking - wszystkie grupy

What's Your Name? - wszystkie grupy
Autumn Leaves Are Falling Down - wszystkie grupy


Propozycje piosenek w miesiącu - wrzesień:

Rainbow Colors Song - grupy III, IV, V 
The Rainbow Colors Song - wszystkie grupy
What's Your Favorite Color? - grupy II, III, IV, V
Colors Touch Song - grupy IV, V
The Colors Song - wszystkie grupy
I See Something Blue - grupy II, III, IV, V
What's Your Name? - grupy II, III, IV, V
My Toys Song - grupy II, III, IV, V
What Is Yellow? - wszystkie grupy
Seven Steps - wszystkie grupy
Five Little Monkeys - wszystkie grupy
Ten Little Duckies - grupy II, III, IV, V
How Many Fingers - grupy II, III, IV, V
Ten Little Dinosaurs  - grupy III, IV, V
Numbers Song - grupy II, III, IV, V
Hello! - grupy II, III, IV, V
Hello! Hello! Can You Clap Your Hands! - wszystkie grupy
Hello To You! - wszystkie grupy
If Your Happy - wszystkie grupy
Bye Bye Goodbye - wszystkie grupy
Goodbye Friends! - wszystkie grupy
See You Later, Alligator! - wszystkie grupy
It's Time To Say Hello - grupy II, III, IV, V
Hello, Hello - wszystkie grupy
Hello Song For Children - grupy III, IV, V


Propozycje piosenek w miesiącu - maj:


MOMMY - grupy II, III, IV, V
I Love You Mommy - grupy IV, V
I Love My Mommy2 - grupy III, IV, V
Happy Mother's Day Song For Kids - grupy II, III, IV, V
Sports - grupy II, III, IV, V

Propozycje piosenek w miesiącu - kwiecień:

Old MacDonald Had A Farm - wszystkie grupy
B-I-N-G-O - grupy II, III, IV, V
Baby Animals - grupy II, III, IV, V
Good Morning, Farm Animals! - grupy III, IV, V
Jobs Song For Kids 1 - grupy II, III, IV, V
Jobs Song For Kids 2 - grupy II, III, IV, V
When I Grow Up - grupy III, IV, V

Where are you from? - grupy IV, V
Old MacDonald Had A Farm - wszystkie grupy
B-I-N-G-O - wszystkie grupy
Baby Animals - grupy II, III, IV, V
Farm Animals Finger Family - wszystkie grupy
Good Morning, Farm Animals! - grupy II, III, IV, V
What Do You Hear? - wszystkie grupy
When I Grow Up - grupy III, IV, V
Jobs Song For Kids - grupy IV, V
Jobs Sonf For Kids 2 - grupy IV, V

Propozycje piosenek w miesiącu - marzec:

My House - grupy II, III, IV, V
House Song - grupy III, IV, V
12 Months -  grupy II, III, IV, V
12 Months Of The Year - grupy II, III, IV, V
Months Of The Year Song - grupy III, IV, V
Butterfly, Ladybug, Bumblebee - wszystkie grupy
Hey, Ladybug - grupy III, IV, V
Old MacDonald Had A Farm - wszystkie grupy
B-I-N-G-O - wszystkie grupy
Baby Animals - grupy II, III, IV, V
Farm Animals Finger Family - wszystkie grupy
Good Morning, Farm Animals! - grupy II, III, IV, V
What Do You Hear? - wszystkie grupy
When I Grow Up - grupy III, IV, V
Jobs Song For Kids - grupy IV, V
Jobs Sonf For Kids 2 - grupy IV, V

Propozycje piosenek w miesiącu - luty:

The Pinocchio - grupy II, III, IV, V
Open, Close! - wszystkie grupy
Head, Shoulders, Knees & Toes - wszystkie grupy
One Little Finger - wszystkie grupy
Me! - grupy II, III, IV, V
Hello, My Body! - grupy II, III, IV, V
Body Bop, Bop, Dance - wszystkie grupy
If You're Happy - wszystkie grupy
My Teddy Bear - wszystkie grupy
Let's Go To The Zoo - grupy III, IV, V
Monkey Banana Song - wszystkie grupy
Walking In The Jungle - grupy II, III, IV, V
Alphabet Animals - grupy II, III, IV, V
Alphabet Animals 2 - grupy III, IV, V
Hickory, Dickory, Dock - wszystkie grupy
Let's Star Jump - grupy III, IV, V
Roll Your Hands - wszystkie grupy
Action Song - wszystkie grupy