Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Rozkład dnia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

Ramowy rozkład dnia


6.30 - 7.30 - Schodzenie sie dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
                      Zabawy swobodne.

Realizacja podstawy programowej 7.30 - 12.30

7.30 - 8.00 - Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
                     Zajęcia kompensacyjno - korygujące. Praca z dziećmi zdolnymi.
8.00 - 8.15 - Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
8.15 - 8.30 - Czynności porządkowe - gospodarcze. Czynności samoobsługowe.
8.30 - 9.00 - Śniadanie.
9.00 - 9.15 - Czynności higieniczne i samoobsługowe.
9.15 - 10.30 - Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalajace
                       aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: językowej,
                       matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, ruchowo - zdrowotnej;

10.30 - 11.15 - Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
                         zabawy organizwane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, 
                         wycieczki; zajęcia logopedyczne.

11.15 - 11.30 - Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 - Obiad.
12.00 - 12.15 - Czynności samoobsługowe, porządkowe, gospodarcze.
12.15 - 13.45 - Odpoczynek (w grupie młodszej - leżakowanie). Relaksacja.
                          Słuchanie bajek muzycznych i literackich. Pobyt na świeżym powietrzu.
                          Zajęcia dodatkowe: rytmika, j. angielski, zajęcia taneczne.
13.45 - 14.00 - Przygotowanie do podwieczorku. Czynności porządkowo - gospodarcze.
14.00 - 14.30 - Podwieczorek.
14.30 - 16.30 - Zabawy zorganizowane lub dowolne. Praca indywidualna, stymulująca
                          lub korekcyjno - kompensacyjna. Zabawy wynikające z zainteresowań
                          dzieci. Kontakty indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.