Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakty indywidualne z nauczycielami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =

Terminy spotkań indywidualnych z nauczycielami
obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

(dotyczy pierwszego dnia każdego miesiąca)

W obecnej sytuacji epidemicznej, ze wzgledów bezpieczeństwa, kontakty rodziców z nauczycielkami odbywać sie bedą w formie telefonicznej. Zainteresowanych rodziców zapraszamy pod numerem telefonu 44/649-62-41 lub 44/731-01-94 

mgr Aneta Danielik – Ścibut              środa 15.00 - 15.30 
mgr Anna Kukulska                            poniedziałek 16.00 - 16.30
mgr Ewa Stępień                                poniedziałek 16.30 - 17.00
mgr Renata Goworek                         poniedziałek 16.30 -17.00

mgr Katarzyna Boińska                      wtorek 16.00 - 16.30

mgr Aleksandra Domagała – Plich    wtorek 15.30 - 16.00     
mgr Magdalena Robaszek - Gdak      piątek 16.00 - 16.30
mgr Milena Łyźniak - Składowska     środa 16.00 - 16.30
mgr Dominika Owcarz                       środa 16.30 - 17.00
mgr Justyna Sołtys                            środa 15.30 - 16.00