Przedszkole Samorządowe nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin pt. „Jesień w naszym mieście”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Zachęcamy wszystkich naszych podopiecznych oraz ich rodziny do zapoznania się z regulaminem konkursu.
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim. Osoby odpowiedzialne: Aleksandra Domagała-Plich, Katarzyna Boińska.

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody jesienią i dostrzeganie niezwykłych jej detali, które powstały w sposób naturalny, rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody i chęci z nią obcowania.
 
3. Temat konkursu brzmi: „Jesień w naszym mieście”.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z naszego przedszkola w wieku 3-6 lat wraz z rodzicem.

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca w klimacie jesiennym. Fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub jego okolic.

6. Część fotograficzna. Wymagany format zdjęć to 13x18 – zdjęcie wywołane na papierze błyszczącym i naklejone na kolorowy karton formatu A4. Z tyłu podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, wskazana grupa i miejsce wykonania fotografii.

7. Fotografie należy składać do dnia 15 listopada 2021r., u osób odpowiedzialnych za konkurs lub do nauczycielek poszczególnych grup.

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród.

9. Ocena prac konkursowych. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

 Kryteria oceniania:
-wrażenia artystyczne wykonanego zdjęcia
-oryginalność, pomysłowość, kreatywność


10. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 29 listopada 2021r. na stronie internetowej. 
 
          Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
 
 
powrót